close
Doç. Dr. Gülfidan UZAN ÇAKMAK

Doç. Dr.Gülfidan UZAN ÇAKMAK

Doğum Yeri / Tarihi:  CİDE / 1970
Yabancı Dil:   İngilizce
Mezun Olduğu Üniversite:  İstanbul Üniversite Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Doktor Özgeçmişi

Eğitim
 • 1994-1995: İnebolu Merkez Sağlık Ocağı Pratisyen Doktor

 • 1994-2000: Göğüs Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Fakültesi, Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz A.D İstanbul

 • 2001-2001: Üsküdar Verem Savaş Dispanseri Uzman Doktor

 • 2001- 2019 : Göğüs Hastalıkları Uzmanı, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

 • 2019 –Ekim: Göğüs Hastalıkları Doçent Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sultangazi / İstanbul


İş Deneyimi
 • 2021-Halen İstanbul Cerrahi Hastanesi

 • 2001-: Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi:Göğüs Hastalıkları Uzmanı

 • 2013-: Haseki    Eğitim    ve    Araştırma    Hastanesi’nde    sigara    bıraktır polikliniğinde hizmet vermektedir

 • 2019-: Göğüs Hastalıkları Doçent Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi

  Bilimsel Yayınlar

  Yurtiçi Yayınlar

  ​​​​​1-Sinüziti olan astımlılarda bilgisayarlı tomografi bulgularının spirometri verileriyle karşılaştırılması. Benan Müsellim, Gülfidan Uzan, Haluk Akman, Cengiz Yağız, Müzeyyen Erk, Birsen Mutlu. Heybeliada Tıp Bülteni. 1998;4(2):26-31.

  2-Rekombinant eritropoetin uygulanmasına bağlı tekrarlayan hipertansif ensefalopati olgusu. Rümeyza Kazancıoğlu, Nesriye Yılmaz, Esra Ataoğlu, Mesut Ayer, Gülfidan Çakmak, Levent Ümit Temiz, Fuat Şar, Mustafa Yenigün. İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası. 2003;66(2):114-116.

  3-Gebelik ve lenfoma, olgu sunumu. Gülfidan Çakmak, Mustafa Yenigün, Tayyibe Saler, Serdar Erturan, Gökhan Demir, Mustafa Yaman. Solunum Dergisi. 2004;6(1):36-40.

  4-Tüberküloz. Gülfidan Çakmak. Haseki Tıp Bülteni. 2004;42(1):10-19.

  5-Tüberküloz tedavisi. Gülfidan Çakmak. Haseki Tıp Bülteni. 2004;42(2):97-107.

  6-Kartagener sendromu: İki olgu sunumu. Gülfidan Çakmak, Serdar Erturan, Hüseyin Oktar, Mustafa Yenigün, Mustafa Yaman. Toraks Dergisi. 2005;6(3):276-279.

  7-Bronşiyal astımlı hastalarda koroner arter hastalığı prevalansı. Tayibe Saler, Gulfidan Cakmak, Yeşim Gürkan, Esra Ataoglu, Mustafa Yenigun, Zuhal Aydan Saglam, Aylin Ayer, Makbule Ulusoy, Macit Koldaş, Levent Ümit Temiz, Süleyman Ahbap, Fuat Şar. Haseki Tıp Bülteni. 2005;43(1):22-26.

  8-Astım. Gülfidan Çakmak. Haseki Tıp Bülteni. 2005;43(3):149-158.

  9-Astım tedavisi. Gülfidan Çakmak. Haseki Tıp Bülteni. 2005;43(4):209-218.

  10-Ahbap S, Kundakçı B, Ataoğlu E, Yılmaz F, Saler T, Sağlam Z, Yenigün M. Çakmak G. Case report of a systemic lupus erythematosus patient with cardiac, pulmonary, renal, hematologic involvement and antiphospholipid syndrome. Haseki Tıp Bülteni 2005;43:201-05.

  11-Bir olgu nedeniyle plevral olguların ayırıcı tanısında timoma. Gulfidan Cakmak, Mustafa Yenigun, Muzaffer Metin, Atilla Gürses, Halide Nur Ürer, Zuhal Aydan Saglam, Tayibe Saler. Akciğer. 2007;13(1):55-58.

  12-Diyabetik bireylerde tüberkülin deri testinin değerlendirilmesi. Gülfidan Cakmak, Mustafa Yenigun, Cesur Karagenç, Fuat Şar, Zuhal Aydan Saglam, Esra Ataoğlu, Tayibe Saler, Tunçalp Demir. Akciğer. 2007;13(1):22-26.

  13-Klinik ve subklinik hipotiroidili hastalarda spirometri. Gülfidan Çakmak, Tayyibe Saler, Zuhal Aydan Sağlam, Mustafa Yenigün, Tunçalp Demir. Tüberküloz ve Toraks Dergisi. 2007;55(3):266-270.

  14-Mediastinal Ganglionörom: Bir olgu sunumu. Gülfidan Çakmak, Muıstafa Yenigün, Kürşat Ahmet Bozkurt, Büge Öz, Zuhal Aydan Sağlam, Tayyibe Saler. Solunum Dergisi. 2009;11(2):78-81       

  15-Boyundaki normal tiroid dokusuna eşlik eden mediasten yerleşimli ektopik tiroid dokusunda papiller karsinom: Olgu sunumu. Gülfidan Çakmak, Fatma Şimşek, Serdar Erturan, Yusuf Bükey, Kamil Kaynak, Figen Aksoy, Zuhal Aydan Sağlam. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi. 2012:20(2):079: 393-395.

  16-Sleep disturbances in patients withlung cancer in Turkey. Yilmaz Bülbül, Tevfik Ozlu, Sibel Arinc, Berna A. Ozyurek, Hulya Gunbatar, Aysegul Senturk, Ayse Bahadir, Melike Ozcelik, Ufuk Yilmaz, Makbule O. Akbay, Leyla Saglam, Talat Kilic, Gamze Kirkil, Neslihan Ozcelik, Dursun Tatar, Serap A. Baris, Durdu M. Yavsan, Hadice S. Sen, Serdar Berk, Murat Acat, Gulfidan Cakmak, Perran F. Yumuk, Yavuz S. Intepe, Umran Toru, Sibel O. Ayik, Ilknur Basyigit, Sibel Ozkurt, Levent C. Mutlu, Zehra A. Yasar, Hidir Esme, Mehmet M. Erol, Ozlem Oruc, Yurdanur Erdogan, Selvi Asker, Arife Ulas, Serhat Erol, Bugra Kerget, Ahmet E. Erbaycu, Turgut Teke, Mehmet Besiroglu, Huseyin Can, Ayse Dalli, Fahrettin Talay. Tüberküloz ve Toraks. 2018;66 (4):297-303.

  17-Evaluation of Dynamic Hyperinflation with Negative Expiratory Pressure Method in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Hande İkitimur, Gülfidan Çakmak. European Archives of Medical Research. 2019;35(3):147-152.

  18. Pleural effusion in end stage renal failure patients. Gülfidan Çakmak, Hande İkitimur. SiSli Etfal Hastanesi Tip Bulteni / The Medical Bulletin of Sisli Hospital. 2019;53(1):54-57.

  19.Tuba Elif Özler, Faruk Karandere, Egemen Cebeci, Meltem Gürsu, Barış Döner, Abdullah Şumnu, Mustafa Sarı, Gülfidan Çakmak, Zeynep Karaali, Savaş Öztürk. The Effect of Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease on Spirometric Parameters. Spirometrik Parametrelere Otozomal Dominant Polisitik Böbrek Hastalığının Etkisi. DOI: 10.4274/haseki.galenos.2020.6341 Med Bull Haseki 2020;58:447-451

       

  Yurtdışı Yayınlar

  1. The effects of add-on zafirlukast treatment to budesonide on bronchial hyperresponsiveness and serum levels of eosinophilic cationic protein and total antioxidant capacity in asthmatic patients. Gulfidan Cakmak, Tuncalp Demir, Bilun Gemicioglu, Akın Aydemir, Emel Serdaroglu, Orkide Donma. Tohoku J. Exp. Med., 204, 249-256. Tohoku J.Exp. Med. 2004;204:249-256.

  2. Myotonic dystrophy and sleep apnea. Gulfidan Cakmak, Tayibe Saler, Mustafa Yenigun,Zuhal Aydan Saglam, Esra Ataoglu, Tuncalp Demir. The Indian Journal of Chest Diseasesand Chest Allied Sciences. 2007;49(3):173-176.

  3. Platelets: Indicator of Inflammation in COPD. Gülfidan Çakmak, Zuhal Aydan Sağlam, Tayyibe Saler, Muıstafa Yenigün, Esra Ataoglu, Levent Umit Temiz, Tunçalp Demir. Int J Med Med Sci. 2009;1(5):227-29.

  4. Diffusing Lung Capacity of Carbon Monoxide/Alveolar Volume as an Index forEvaluating Diffusing Capacity of the Acromegalic Lung. Tayyibe Saler, Sema Ucak,Tijen Yesim Erdem, Gulfidan Cakmak, Yuksel Altuntas. Endocrinologist.2009;19(6):288-90.

  5. The Assesment of Pulmonary Diffusing Capacity in Diabetes Mellitus with Regard to Microalbuminuria. Tayibe Saler, Gulfidan Cakmak, Zuhal Aydan Saglam, Esra Ataoglu,Tijen Yesim Erdem, Mustafa Yenigun. Inter Med. 2009;48:1939-43.

  6. Dyspnea Scoring in Patients with COPD. Gulfidan Çakmak, Zuhal Aydan Sağlam,Tayyibe Saler, Muıstafa Yenigün, Esra Ataoglu, Levent Umit Temiz, Tunçalp Demir. IntJ Med Med Sci. 2010;1(6):231-234.

  7-Pulmonary Functions in Patients With Subclinical Hypothyroidism. Gulfidan Çakmak, Zuhal Aydan Sağlam, Tayyibe Saler, Muıstafa Yenigün, Esra Ataoglu, Levent Umit Temiz,Tunçalp Demir. J Pak Med Assoc. 2011;61(10):951-3.

  8-Socio-economic status of smokers presenting to the outpatient service: Does chronic obstructive pulmonary disease make a difference? Gulfidan Cakmak, ZA Saglam, T Saler,M Yenigun and Levent Umit Temiz. Indian J Chest Dis Allied Sci. 2012 Jan- Mar;54(1):19-22.

  9-Blood viscosity as a forgotten factor and its effect on pulmonary flow. Gulfidan Cakmak, Fatma Ates Alkan, Kazim Korkmaz, Zuhal Aydan Saglam, Denizhan Karis, Mustafa Yenigun and Meltem Ercan. Translational Respiratory Medicine. 2013;1(3):1-5.

  10-Evaluation of Chest Disease Consultations. Gulfidan Cakmak and Zuhal Aydan Saglam.Global Journal of Medical Research Diseases. 2013;13(4):15-8.

  11-Bronchocele: Two cases reports. Gulfidan Cakmak, Nurdan Gocgun, Emre Evren, ZuhalAydan Saglam. Journal of Medical Cases. 2013;4(9):594-97.

  12-Unilateral Agenesis of Pulmonary Artery. Gulfidan Cakmak, Nurdan Gocgun, Emre Evren, Zuhal Aydan Saglam. Journal of Medical Cases. 2013;4(10):667-69.

  13-The evaluation of plasma viscosity and endothelial dysfunction in smoking individuals.Alkan FA,Cakmak G, Karis D, Sağlam ZA,Saler T, Temiz LU, Yenigün M,Ercan M. Clin Hemorheol Microcirc. 2013 Oct 29.

  14-Asymptomatic interatrial lipoma: case report. Gulfidan Cakmak, Tuba Selçuk, Mustafa Sarı, Yıldıray Savas. World Journal of Medicine and Medical Science. 2014;2(2):1-6.

  15-The Relationship Between Dyspnea and Pulmonary Functions in Pregnancy: What About the Perinatal Outcome? Gulfidan Cakmak, Ugur Ates, Ahmet Cetin, Mustafa Yenigun and Tuba Selcuk. J Lung Pulm Respir Res 2014, 1(2):1-5.

  16-Anomalous Orıgın of the Left Pulmonary Artery from the Ascendıng Aorta wıth Pulmonary Atresıa ın a 13 Year-old Girl. British Journal of Medicine & Medical Research.Tuba Selcuk, Cigdem Bilgili, Hafize Otcu, Yildiray Savas, Gulfidan Cakmak and Ferhat Cengel. 2015;5(5):719-23.

  17-Pulmonary hamartoma with low FDG uptake: A case report. Gulfidan Cakmak, Tuba Selcuk, Yildiray Savas. Case Reports in Internal Medicine. 2015; 2(1):7-10.

  18-Effects of cigarette smoking on hemorheologic parameters, plasma osmolality and lung Function. Dilek Duzgun Ergun, Denizhan Karis, Fatma Ates Alkan, Gulfidan Cakmak Mustafa Yenıgun, Meltem Ercan. Clin Hemorheol Microcirc. 2016 Oct 5;63(4):313-324.

  19-Assessment of Palliative Care in Lung Cancer in Turkey. Bülbül Yilmaz,Özlü Tevfik,Arinç Sibel,Özyürek Berna A,Günbatar Hülya,Şentürk Ayşegül,Bahadir Ayşe,Özçelik Melike,Yilmaz Ufuk,Akbay Makbule O,Sağlam Leyla,Kiliç Talat,Kirkil Gamze,Özçelik Neslihan,Tatar Dursun,Argun Bariş Serap,Yavsan Durdu M,Sen Hadice S,Berk Serdar,Acat Murat,Çakmak Gülfidan,Yumuk Perran Fulden,Intepe Yavuz Selim,Toru Ümran,Öktem Ayik Sibel,Başyiğit Ilknur,Özkurt Sibel,Mutlu Levent Cem,Yaşar Zehra A,Esme Hidir,Erol Mehmet Muharrem,Oruç Özlem,Erdoğan Yurdanur,Asker Selvi,Ulaş Arife,Erol Serhat,Kerget Bugra,Erbaycu Ahmet E,Teke Turgut,Beşiroğlu Mehmet,Can Hüseyin,Dalli Ayşe,Talay Fahrettin. Medical Principles and Practice. 2017;26(1):50-56.

  20-Sleep disturbances in patients with lung cancer in Turkey. Bülbül Y, Özlü T, Arınç S, Akıncı Özyürek B, Günbatar H, Şentürk A, Bahadır A, Özçelik M, Yılmaz U, Akbay MÖ, Sağlam L, Kılıç T, Kırkıl G, Özçelik N, Alizoroğlu D, Argun Barış S, Yavşan DM, Şen HS, Berk S, Acat M, Çakmak G, Yumuk PF, İntepe YS, Toru Ü, Öktem Ayık S, Başyiğit İ, Özkurt S, Mutlu LC, Yaşar Z, Esme H, Erol MM, Oruç Ö, Erdoğan Y, Asker S, Ulaş A, Erol S, Kerget B, Erbaycu AE, Teke T, Beşiroğlu M, Can H, Dallı A, Talay F.Tuberk Toraks. 2018 Dec;66(4):297-303. doi: 10.5578/tt.67689.PMID: 30683024

  21-Relationship Between Abnormalities on High-Resolution Computerized Tomography ,Pulmonary Function, and Bronchoalveolar Lavage in Progressive Systemic Sclerosis. Cakmak Gulfidan, Selcuk Can Tuba, Gundogdu Sule, Akman Canan, Ikitimur Hande, Musellim Benan, Ongen Gul. Sarcoidosis Vasc Diffuse Lung Dis. 2016 Dec 23;33(4):349- 354.

  22-Analysis of the Relationship Between Hemorheologic Parameters, Aluminum, Manganese, and Selenium in Smokers. Ateş Alkan Fatma, Karış Denizhan, Çakmak Uzan Gülfidan, Ercan Alev Meltem. Biological Trace Element Research. 2019;187(1):22-31.

  23-Immunization status in chronic obstructive pulmonary disease: A multicenter study from Turkey. Tevfik Özlü, Yılmaz Bülbül, DC Aydın, Dursun Tatar, Tülin Kuyucu Handan İnönü Köseoğlu, Ceyda Anar, Aysel Sünnetçioğlu, Pınar Yıldız. Gülhan, Ünal Şahin,, Aydanur Ekici, Serap Duru, Sevinç Ulaşlı Sarınç, Ercan. Kurtipek, Sibel. Günay, Oğuzhan Okutan, BP Yıldız, PD Çetinkaya, S Aslan, Gülfidan Çakmak ve RIMPACT çalışma Grubu. Annals of Thoracic Medicine. 2019 Oct;14 (1):75-79.

  24-What should be the appropriate minimal duration for patient examination and evaluation In pulmonary out patients clinics? Benan Musellim, Sermin Borekci , Gulfidan Uzan , Zafer Hasan Ali Sak , Secil Kepil Ozdemir ,Goksel Altinisik, Sinem Agca Altunbey , Nazan Sen ,Oguz Kilinc, Arzu Yorgancioglu. Annals of Thoracic Medicine. 2017 Sep 12;3:177-82.

  25-The relationship between inflammatory markers and spirometric parameters in ACOS, Asthma, and COPD. Gulfidan Cakmak Uzan, Sermin Borekci, Yasemin Erdogan Doventas, Macit Koldas & Bilun Gemicioglu. Journal of Asthma. 2019;1-7. DOI= 10.1080/02770903.2019.1652644.

  26-Comparison of the diagnostic accuracy of diffusion-weighted magnetic resonance imaging and positron emission tomography/computed tomography in pulmonary nodules: a prospective study. Tuba Selçuk Can, Gülfidan Uzan Çakmak. Polish Journal of Radiology. 2019 Oct;84:498-503.

  27-Factors affecting intensive care and mortality in SARS-CoV 2019 hospital patients. Uzan Gulfidan, Kar Bedriye, Karakaş Evren Canel, Koldas Macit, Sonmez Mehmet Mesut. Int J Sci Res Volume - 10 | Issue - 04 | April - 2021 | PRINT ISSN No. 2277 - 8179 | DOI : 10.36106/ijsr

                   Up