close

Vizyon - Misyon - Kalite

Vizyon

 • Ulaşılmış hedeflerimizle sürekliliği sağlayarak ulusal ve uluslararası coğrafyada öncü ve tercih edilen A grubu sağlık kuruluşu olmak.

Misyon

 • Tıp alanında üst düzey teknoloji, yetkin ekip ve multidisipliner yaklaşım ilkesi ile sektörün önderliğini yapmak
 • Müşteri memnuniyeti odaklı sağlık hizmetini topluma başarıyla yaymak
 • Kaliteli hizmet sunumunun sürekliliğini sağlamak.

Kalite Politikamız

Hasta ve çalışan güvenliğini, tüm süreçlerde sağlamak ana hedefimizdir.

 • Sürekli iyileştirme anlayışı ile ölçülebilir ve değerlendirilebilir şekilde çalışmak,
 • Teşhis, tedavi ve hasta bakımında kaliteli ve etkin hizmet vermek,
 • Etik kurallara uygun olarak çalışmak kalite politikamızdır.


Amacımız

 • Hastanemizin kalite kültürünü geliştirmek ve devamlılığını sağlamak,
 • Hastanemizde ulusal ve uluslararası kalite standartları uygulamalarının takibini yapmaktır.


Kalite Çalışmalarımız

 • Tüm süreçlerimizi Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde yürüterek, gerekli çalışmaların koordinasyonunu sağlarız.
 • Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip ederiz.
 • Öz değerlendirmemizi yaparak sistemsel olarak sürekli iyileştirme faaliyetlerimizi yönetiriz.
 • Hasta ve çalışan güvenliğini tehdit eden tüm olayların bildirimini ve takibini Güvenlik Raporlama Sistemi ile yönetiriz.
 • Risk Yönetimine ilişkin süreçleri yönetiriz.
 • Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket
  uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına
  yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geri bildirimlerinin alınması gibi.) yönetiriz.
 • Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetiriz.


Kaliteli ve Standart Hizmet İçin

 • Önce İnsan Anlayışı
 • Sürekli İyileşme
 • Ekip Çalışması
 • Hasta Odaklı
 • Tam Katılım
Up