close

Obezite Cerrahisi

Obezite özellikle batı toplumlarında olmak üzere dünya genelinde görülen en büyük sağlık problemlerinden biridir. Birçok bilimsel çalışmada mortalite ve morbitideyi arttıran birçok hastalığın en önemli sebebi olarak obezite gösterilmiştir. Obezite için en yaygın olarak kullanılan ölçüm yöntemi VKİ (Vücut Kitle İndeksi) dir. Kilonun boyun karesine bölünmesi ile elde edilen değerdir.

18.5-24.9 kg/m2 Normal bireyler

25-29.9 kg/m2 Fazla kilolu

30-40 kg/m2< Obez

40 kg/m2< Morbid obez

Ancak VKİ’nin artması her zaman obezite anlamına gelmeyebilir. Kas dokusu fazla olan bir kişilerde vücut kitle indeksi yüksek çıkabilir. Vücut ağırlığındaki artışların kaynağını anlamak için uzman değerlendirmesi önemlidir. Bel çevresi erkeklerde 102 cm, kadınlarda ise 88 cm ve daha fazla ise obezite düşünülmelidir.

Obezite cerrahisinin yapılmasındaki esas amaç, kilo vermenin yanı sıra, obezitenin neden olduğu hastalıkların (DM, kalp damar hastalıkları, uyku apne sendromu vb…) gelişmesine engel olmaktır. Hastalıklar eğer ortaya çıkmışsa tedavi etmektir.

Tek başına veya birçok faktör bir arada obeziteye sebep olabilmektedir. Bunlar genetik yatkınlık, endokrin ve metabolik hastalıklar, sosyal ve kültürel farklılıklardır. Temel olarak vücuda giren enerji miktarının yakılan miktardan fazla olması obeziteye sebep olmaktadır.

Dünya genelinde yaklaşık 1,7 milyar kişinin fazla kilolu birey olduğu tahmin edilmektedir. Amerika Birleşik Devletleri’nde durum daha ciddi boyutlardadır. Nüfusun yaklaşık 2/3 fazla kilolu, bunların da yaklaşık yarısı kadarı obez olarak sınıflandırılmaktadır.

Obezite cerrahisi son yıllarda dünyada yaygın olarak yapılmaktadır. İlk etkin obezite ameliyatı Amerika Birleşik Devletlerinde 1954 yılında Kremen ve Linner tarafından (jejunaileal bypass) yapılmıştır.

Ameliyatlar etki mekanizmasına göre 3’ e ayrılır;

  1. Kısıtlayıcı Ameliyat (ayarlanabilir gastric banding, sleeve gastrektomi)
  2. Emilimi Bozan Ameliyatlar (Roux-en-Y gastrik bypass, mini gastrik bypass)
  3. Kısıtlayıcı ve Emilimi Bozan Kombine Ameliyatlar (duodenal switch, SADI-S)

CERRAHİ TEDAVİ KİMLERE YAPILMALIDIR?

Ameliyata uygun hastaları seçerken aşağıdaki kriterlere göre karar vermekteyiz.

  • Vücut kitle indeksinin 40'ın üzerinde olması veya 35-40 arasında olup, eşlik eden hastalığın olması (hipertansiyon, diabetes mellitus, uyku apnesi, artrit)
  • Obezitenin en az 3 yıldır var olması
  • Hormonal hastalıkların bulunmaması (Hipotiroidi, böbrek üstü bezi hastalıkları)
  • İlaç ve diyet tedavisine rağmen, en az 1 yıldır kilo verilememesi
  • Alkol veya ilaç bağımlısı olmamak
  • Hastanın uygulanacak yöntemi anlaması ve ameliyattan sonra uyum sağlayabilecek durumda olması
Up