close

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Beyin, omurilik ve periferik sinirlerin cerrahi tedavisini gerektiren hastalıklar; Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği’nin ilgi alanına girmektedir. Bu üç sisteme ait tüm hastalıkların ameliyatları İstanbul Cerrahi Hastanesi’nde modern teknoloji yardımı ile yapılabilirken, özellikle bel ve boyun fıtığı ameliyatlarında farklı yöntemler ön plana çıkmaktadır.


Klinikte Gerçekleştirilen Beyin ve Sinir Cerrahisi Operasyonları;

Beyin Damarı Anevrizmaları

Beyin damarlarında baloncuk şeklinde ortaya çıkan, kanama ile hayati kayıplara neden olabilen, sık görülen beyin damar hastalığıdır.

Beyin Kanamaları (Beyin Kanaması ve Beyin Damar Baloncuk Anevrizma) Ameliyatları

Beyin zarları veya beyin dokusu içerisine kan sızması durumunda görülmektedir.

Beyin ve Omurilik Tümörleri (Beyin ve Omurilik Tümörlerinin Mikrocerrahi Girişimleri)

Hidrosefali (Beyinde Su Toplanması Hastalığı)

VP (Ventrikülo Peritoneal) Şant Takılması Girişimleri.

Periferik Sinir Sıkışmalarında Karpal ve Ulnar Tünel Sendromunun Mikrocerrahi Girişimleri

Beyin ve Omurilik Tümörleri

Beyin ve sinir tümörlerinde endoskopik tekniklerle cerrahi girişim uygulanmaktadır.

Bel ve Boyun Fıtıkları

Dünyada bel ve boyun fıtığının cerrahi tedavisinde en geçerli yöntem mikro cerrahidir. Bu yöntemde çıplak gözle yapılan açık ameliyat denilen ve daha çok kas, bağ dokusu, kemik hasarı veya alınımı ve sinir dokusunda hasara yol açabilen cerrahi müdahalelerin yerine, modern mikroskop ve mikrocerrahi aletleri kullanılmaktadır. Yaklaşık 1-2 cm lik küçük bir alanda işlem gerçekleştirilmektedir. Bu durumda kemik veya bağ dokusu hasarı çok az olduğundan hasta, ameliyat sonrası kısa sürede gündelik yaşamına dönebilmektedir.

İstanbul Cerrahi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü tarafından yapılan  mikrocerrahi ameliyatları, “High Speed Drill” (Yüksek devirli tur motoru ) denilen ve dakikada yaklaşık 75 bin devirle dönen özel alet sayesinde kemik kaybı en minimal seviyeye indirilmiş şekilde yapılmaktadır. Kemik kaybının bu kadar az seviyede olması hastanın daha kolay ve ağrısız ayağa kalkmasını sağlarken, ileride görülebilecek bel kayması ihtimalini de ortadan kaldırmaktadır.

Omurga Kanal Darlığı

Kanal darlığı ameliyatları sınırlı sayıda merkezde gerçekleştirilmektedir. İstanbul Cerrahi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği’nde ise yeni bir yöntem olan “Kontrlateral Mikrocerrahi “ ile gerçekleştirilmektedir. “High Speed Drill” kullanılarak kemik bütünlüğü korunmaktadır. Kemikte küçük tek bir kesi açılarak uygulanan bu yöntem, iyileşme kolaylığı açısından diğer cerrahi tekniklere göre büyük bir fark yaratmaktadır.

Up