close

Acil Servis

Istanbul Cerrahi Acil Servis Bölümü, 365 gün, 24 saat görev yapmaktadır.

Hastanemize acil olarak başvuran her hasta önce uygun bir bakım alanına alınmakta ve sorumlu uzman doktorumuz tarafından acil ön muayenesi yapılmaktadır. Kurtarıcı tıbbi giriş hemen uygulandıktan sonra gerekiyorsa ilgili branş uzmanı ile iletişime geçilerek, zaman kaybetmeden acil servise gelmesi sağlanmaktadır. Böylece hem her hastanın acil ihtiyacı karşılanmakta, hem de daha sonra planlanabilecek tetkik ve tedaviler branş uzmanının kontrolünde hemen başlatılmaktadır.

Acil hizmetlerde entegrasyon ve yakın hasta takibi, tibbi hataları ve yanliş anlamaları engellemektedir. Bu bilinçle kurulan ve hastanın kişisel ihtiyaçlarına duyarlı hareket eden acil servisimiz tüm dallarla tam koordinasyon içinde calişmakta ve bakim-takip süreçleri birlikte standardize edilmektedir.

Tibbi cihazlar kullanılarak hizmet verilen acil servisimizde, 24 saat uzman muayenesi, tüm tahlil ve radyolojik tetkik hizmeti raporlariyla birlikte sunulmaktadır. Ameliyathane, yoğun bakim, görüntüleme ve laboratuvar ünitelerinin her an hazır ve kolay erisilebilir bir konumda olması, acil servisimizde her tür hastayı tetkik ve tedavi edebilmemizi sağlamaktadir.


Teknik Ekipmanlar

Görüntüleme konusunda vakit kayıplarını engellemek için acil görüntüleme birimimiz acil servisin içerisine yerleştirilmiştir. Ağır hastalara verilen intensif hizmetler, 6 yataklı yoğun bakım ünitemizle entegre bir ortamda, paralel olarak yürütülmektedir.


Testler

Uygulanan tüm testler e-lab laboratuvarlarının sertifikalandırılmış kalitesi altında yürütülmektedir. Acil laboratuvarı da yoğun bakımla birlikte aynı katta entegre hizmet vermektedir.

Up